Internationale Kerstmarkt Essen Internationale Kerstmarkt Essen
Internationale Kerstmarkt Essen Internationale Kerstmarkt Essen

Inter­nationale Kerstmarkt Essen

De magie van voor Kerstmis

Imprint

Dienstverlener in de zin van de Telemediawet (TMG) en het Interstatelijk Omroepverdrag (RStV)

Naam en adres:
EMG - Essen Marketing GmbH
Kennedyplatz 5
45127 Essen

Aandeelhouder:

De stad Essen
Stadhuis Porscheplatz
45121 Essen

Essen Marketing Service e.V.
Rolandstraße 9
45128 Essen

Bestuur en verantwoordelijk in de zin van §55 Abs. 2 RStV
Richard Röhrhoff
Essen Plaatselijk Gerechtshof: HRB 12155

Verkoopbelasting ID:
DE 189002280

Contact:
+49 201 88720-0
info@essen-marketing.de

Foto's / Foto credits:
Essen Marketing GmbH, Diana Blinkert
Essen Marketing GmbH, Günter Maiß
Essen Marketing GmbH, Katrin Meyer
Essen Marketing GmbH, Stefanie Schwarzin
Essen Marketing GmbH, Peter Wieler
De stad Essen, Peter Prengel
De stad Essen, Elke Brochhagen
Stiftung Zollverein
Ralf Schultheiß
Mike Henning
Frank Vinken
Ian Siepmann
Philipp Eisermann
Schacht 11
Thorsten kleine Holthaus
Christoph Wilmer
MK Illumantion
Lucky Luxem
Ralph Lueger
Kirsten Neumann
Marcel Kusch
Gesine Habermann
Jochen Tack
Rupert Oberhäuser
ESCHENBACH MEDIA
Kunstenaar / Bureau foto's

Internet verstrekken:
Versatel West GmbH
Unterste-Wilms-Str. 29
44143 Dortmund
+49 800 8844883
info@versatel.de
www.versatel.de

Wettelijke kennisgeving:
EMG- Essen Marketing GmbH stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie en gegevens op haar website juist en up-to-date zijn. Aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en gegevens is echter uitgesloten. Deze mededeling geldt ook voor alle andere websites waarnaar via hyperlinks wordt verwezen. EMG- Essen Marketing GmbH is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud van websites die door middel van een dergelijke link bereikt worden. EMG- Essen Marketing GmbH behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of aanvullingen in de verstrekte informatie of gegevens aan te brengen. De inhoud van de website wordt beschermd door het auteursrecht. Om deze reden is voor de reproductie van informatie of gegevens, met name het gebruik van teksten, delen van teksten of afbeeldingen, de voorafgaande toestemming van EMG- Essen Marketing GmbH vereist. Alle informatie of gegevens, het gebruik daarvan en de registratie op de website van EMG- Essen Marketing GmbH, alsmede alle handelingen, gedogen of nalaten in verband met de website van EMG- Essen Marketing GmbH zijn uitsluitend onderworpen aan het Duitse recht. De plaats van uitvoering en de exclusieve bevoegdheid is Essen.

Informatie in overeenstemming met de Wet Beslechting Consumentengeschillen (VSBG)
EMG - Essen Marketing GmbH is niet bereid of verplicht deel te nemen aan een

Privacybeleid

De bescherming van uw persoonsgegevens en de verantwoordelijke behandeling ervan zijn belangrijk voor ons. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (DSGVO) vindt u hier onze informatie over gegevensbescherming.

Verklaring gegevensbescherming van EMG - Essen Marketing GmbH

Schrijf ons

Contact

EMG - Essen Marketing GmbH
Tourist Info

Kettwiger Str. 2-10
45127 Essen

+49 201 8872333
touristinfo@essen.de

Je bericht aan Tourist Info